vinska vitrina

Stvaranje leda u vinskoj vitrini

Upute stvaranje leda u vinskoj vitrini

Moramo napomenuti da se to često dešava, pogotovo u početku kada uključite vinsku vitrinu  i ona počne da radi. Uobičajeno je da led počinje da se stvara u zadnjem delu vitrine. Razlog tome je što se u početku vrata vitrine često otvaraju za vreme slaganja i dopunjavanja boca u frižider. Tokom ovog procesa, vlaga se prenosi u unutrašnjost vitrine i podiže celokupnu vlažnost, što stvara uslove za stvaranje leda. Ledeno vino nikom nije cilj, tako da se ta pojava može rešiiti sa nekoliko saveta.

Sama vinska vitrina održava vlažnos vazduha između 50% i 80%, ako vlažan vazduh uđe u vitrinu molekuli kondezuju tokom procesa hlađenja i mogu se zamrznuti na zadnjem delu ormara za vino, iz razloga što je oubičajeno da je na zadnjem delu kondezator, koji je najhladniji deo frižidera. Ukoliko isključite frižider led će se istopiti i voda će se skupiti u posudi za kapljanje. Posuda za kapljanje se nalazi pored ili iznad kompresora, koji je najtopliji deo frižidera za vino. Tako da će voda odatle jako brzo ispariti. Sve to se dešava samo zbog samoregulacije vlažnosti, zato što se led stvara na nivou vlažnosti koja je veća od 90%.

Sistem za samoregulaciju je ugrađen u svaku našu vitrinu, tako da se savetuje što manje otvaranje vrata. Vas savetujemo da Vaš frižider za vino postavite na ravnu površinu i da vodite začuna o tome kako guma na vašim vratima “dihtuje”. Pozanto je da guma može tokom godina da izgubi svojstvo, pa da to može biti uzrok ulaženja vazduha spolja. Ako je stvaranje leda česta pojava, najbolje bi bilo da nas kontaktirate. U zavistosti od vrste problema možemo Vam pomoći da rešite problem.  

 

Stvaranje leda u vinskoj vitrini