Uslovi prodaje

Opšti uslovi Preduzeća Avene d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksima poslovanja.

Kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da je saglasan sa tekstom opštih uslova poslovanja koji su objavljeni na internet stranicama preduzeća Avene d.o.o.

1. PODACI O PONUĐAČU

Prodaju putem interneta vrši društvo AVENE d.o.o, Vojvode Šupljikca 11A, 11050 Beograd, Zvezdara.

Društvo je poreski obveznik za PDV 107654390.

2. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Ponuđač se obavezuje da će kupcu u svakom trenutku dostaviti sledeće informacije:

  • identitet preduzeća (naziv i sedište preduzeća, broj registra),
  • podatke za kontakt koji korisniku omogućuju brzu i efikasnu komunikaciju (e-pošta, telefon),
  • suštinske karakteristike robe,
  • dostupnost artikala (svaki artikal koji se nudi putem interneta treba da bude dostupan u razumnom roku),
  • uslove dostave artikala (način, mesto i rok dostave),
  • sve cene treba da budu jasno i nedvosmisleno određene, pri čemu treba da bude pregledno prikazano da li već sadrže poreze i troškove prevoza,
  • način plaćanja i trošak dostave,
  • rok u kome je još uvek moguće odustati od ugovora, uslove odustajanja, kao i informacije o tome da li i u kom iznosu kupac pokriva bilo kakve troškove u vezi sa povraćajem artikla.
     

3. PORUDŽBINE

Kupac je odgovoran za tačnost podataka koje ostavlja prilikom izvođenja porudžbine. Ponuđač nije odgovoran za eventualne greške u dostavi zbog pogrešno navedene adrese.

Kada pošalje porudžbinu, kupac će putem elektronske pošte dobiti ugovor (račun). Ugovor (račun) se u elektronskom obliku čuva na serveru i kupcu je u svakom trenutku dostupan na njegovom korisničkom profilu.

4. OTPREMA ROBE, kao što je navedeno u odredbama o dostavi

5. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE, POVRAĆAJ ROBE

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od preuzimanja robe ponuđača obavesti (putem e-pošte na info@vinskevitrine.rs) da odustaje od ugovora, pri čemu nije u obavezi da navede razlog za takvu odluku. Trošak koji kupac pokriva prilikom odustajanja od ugovora jeste trošak transporta, ako je roba neoštećena i zapakovana u originalnoj ambalaži. Robu treba vratiti ponuđaču najkasnije u roku od 30 dana od slanja obaveštenja o odustajanju od ugovora (kupovine). Ako roba nije zapakovana u originalnu ambalažu, vraćeni iznos se umanjuje za 10%, a ako je roba oštećena, iznos se umanjuje za najmanje >20%. 

Primljena roba mora da bude vraćena u neoštećenom stanju i u neizmenjenoj količini, osim ako je uništena ili izgubljena, a da potrošač za to nije odgovoran.

Povraćaj uplaćenog iznosa biće izvršen u roku od deset (10) dana od prijema aparata. Povraćaj kupoprodajnog iznosa vrši se na tekući (lični) račun kupca koji je naveden u obaveštenju o povraćaju robe.

Robu treba vratiti ponuđaču na adresu AVENE d.o.o, Vojvode Šupljikca 11A, 11050 Beograd, Zvezdara

6. CENE

Cene su u dinarima i sadrže PDV. Cena koja je navedena uz pojedinačne artikle ne sadrži troškove slanja.

Cena koja se ispisuje na kraju porudžbine je konačna cena koja sadrži i troškove slanja.

Ponuđač zadržava pravo na izmenu cena. Važeća je ona cena koja je objavljena na dan porudžbine, tj. na dan završetka realizacije porudžbine i slanja poručene robe.

7. USLOVI PLAĆANJA, kao što je navedeno u odredbama o uslovima plaćanja

8. GARANCIJA

Garantni rok je 1 godina ili 2 godine od datuma kupovine aparata. Potrebnu dokumentaciju koju kupac dostavlja prilikom reklamacije uz uređaj čine: garancijaki list (u kome je naveden garantni rok) i račun (u kome se vide datum kupovine i naziv uređaja na koji kupac ima reklamaciju).
Prodavac će uređaj popraviti u nakraćem mogućem roku.
Ako kupac šalje robu na reklamaciju o trošku prodavca, obavezuje se da će to učiniti preko kuriske službe CityExpress (011/3093000). Pošiljka neće biti osigurana od oštećenja prilikom transporta ukoliko se ne nalazi u originalnoj ambalaži.
Prodavac ne preuzima troškove isporuke pošiljke poslate preko drugih kuriskih službi.

9. REKLAMACIJE I SPOROVI

Ponuđač je dužan da uspostavi efikasan sistem obrade reklamacija. Ponuđač će nastojati da u najkraćem mogućem roku obradi reklamaciju i da o tome obavesti kupca.

Dostavljena roba ostaje naše vlasništvo do potpunog izmirenja svih potraživanja iz poslovnog odnosa. U poslovanju putem tekućeg računa zadržano vlasničko pravo predstavlja način osiguranja salda naših potraživanja. Ako je plaćanje izvršeno preko uplatnog mesta koje je dužno da nam uplatu prosledi, i dalje smo vlasnici robe u njenom prvobitnom i obrađenom obliku sve dok priliv kupoprodajnog iznosa ne bude evidentiran na našem računu. Obaveza plaćanja se kupcu povlači nakon što je priliv celokupnog iznosa evidentiran na našem računu.
U slučaju povrata preuzete robe sa strane kupca, se kupac obavezuje da će dostavljenu robu vratiti najkasnije u roku od deset (10) dana nakon preuzimanja potvrde o potvrdi reklamacije sa naše strane. Prodavac zadržava 20% kupoprodajnog iznosa za umanjenje vrednosti robe. Ako kupac ne vrati robu u predviđenom roku, prodavac će naplatiti 50% vrednosti robe za nanošenje poslovne štete. 
  

Takođe ćemo nastojati da se eventualni sporovi rešavaju sporazumno.

10. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Ponuđač se obavezuje na trajnu zaštitu svih ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo za vođenje računa, ponuda i za ostalu neophodnu dokumentaciju.

Ekipa Avene